Ria Bosgraaf

Systeemtherapeut NVRG
en
seksuoloog NVVS

Na mijn opleiding voor maatschappelijk werker aan de Sociale Academie heb ik mij gespecialiseerd in het werken met relaties- en gezinssystemen en seksuologische hulpverlening.

Ik volgde opleidingen voor relatie- en gezinstherapeut ( EFT / schematherapie voor partners)  cognitief gedragstherapeutisch medewerker, schematherapeut, traumatherapeut (EMDR) en seksuoloog. Daarnaast deed ik meerdere opleidingen op het gebied van psychopathologie en somatische ziektebeelden.

Als relatie- en gezinstherapeut NVRG en seksuoloog NVVS werk ik momenteel in de Forensische GGZ. Hier behandel ik mensen met Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en koppels welke verzeild zijn geraakt in Huiselijk Geweld situaties.

Als seksuoloog NVVS werk ik op de seksuologie poli van het UMCG waar ik voornamelijk seksuele problemen behandel die gerelateerd zijn aan een somatische aandoening.

Ik heb als relatie- en gezinstherapeut NVRG en seksuoloog NVVS gewerkt bij de GGZ instelling “Inter-Psy“. Dit is een organisatie voor zowel kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenen in Groningen.

Ik heb als medisch maatschappelijk werker, seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut gewerkt in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen waar ik veel ervaring opdeed bij de behandeling van alle voorkomende somatische aandoeningen. Ook werkte ik daar op de seksuologie poli voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Als relatie-en gezinstherapeut NVRG en seksuoloog NVVS heb ik gewerkt bij “REIK”.
De problemen waar ik me, bij deze organisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking, mee bezig hield zijn onder meer Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, de zogenaamde pleger -en slachtoffer hulpverlening.
Ik werk regelmatig samen met huisartsen, fysiotherapeuten, haptonomen, psychiaters en seksuologisch gespecialiseerdere artsen. Daarnaast verzorg ik presentaties voor patiëntenverenigingen en verschillende opleidingen en trainingen.

Ria Bosgraaf

Lid van beroepsverenigingen:

 

NVVS NVRG BPSW VCGT NVPA RBCZ P3NL SKJ

AGB-codes op aanvraag beschikbaar.

Kamer van Koophandel 52595897

BTW-nummer NL001251803B08