Gezinstherapie met ouders en volwassen kinderen

Contact tussen ouders en volwassen kinderen kan in sommige situaties stroef verlopen.

Het niet gezien/ erkend voelen door de ander kan een pijnlijke beleving zijn, misplaatste verwachtingen en teleurstellingen zijn kenmerkend voor een situatie als deze.

Situaties welke in het verleden- of heden gespeeld hebben tussen ouder( s) en volwassen kind (eren) kunnen daarbij mogelijk behoorlijk in de weg zitten, waardoor het contact met elkaar moeizaam verloopt of zelfs niet meer lukt.

Het delen van verdriet en eenzaamheid welke gevoeld wordt, kan helpend zijn in het herstel tussen jullie als ouder en volwassen kind.