Praktische informatie

Algemene informatie:

Een therapie kost € 95,= per gesprek van een uur.

Facturen worden (naar wens) per mail of post verstuurd, de betaal termijn is 14 dagen.

Kosteloos afzeggen van een gesprek kan tot uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij niet tijdig afzeggen of niet verschijnen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Gesprekken vinden plaats op woensdagavond of 1 maal per 2 weken op de zaterdagochtend.

De hulpverlening kan ieder moment door de hulpvrager [of therapeut] worden beëindigd.

Let op!

U heeft geen verwijzing van een huisarts nodig omdat deze therapie valt onder alternatieve zorg.

De therapie wordt dan ook niet vergoed door de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden alleen een deel van de therapiekosten.

Voor een vergoeding via NVPA kan uw zorgverzekeraar u informeren over de voorwaarden.

Kijk voor meer informatie in het vergoedingenoverzicht.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor onze privacyverklaring in het kader van de AVG-wetgeving, zie deze pagina.

Vertrouwelijk

Alles wat de hulpvrager vertelt, is strikt vertrouwelijk. De gegevens worden opgenomen in een dossier waarin alleen de therapeut en de hulpvrager inzage in hebben. Ook gezinsleden of bijvoorbeeld de huisarts hebben geen inzage in het dossier tenzij daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de hulpvrager.

Klachten

Wanneer u een klacht hebt over mij wat betreft de behandeling dan zou ik het fijn vinden dat u die met mij bespreekt. Wanneer we er samen niet uitkomen, kunt u terecht bij P3NL (klachten- en geschillencommissie/NVRG en NVVS). Zij zullen mede zorg dragen voor een correcte afhandeling van uw klacht.

Als u vooraf nog vragen heeft, dan kunt u gerust even telefonisch contact met mij opnemen.