Gezinstherapie

Bij gezinstherapie streven we ernaar dat ieder zich in het gezin prettig en veilig voelt. Gezinstherapie kan hulp bieden op het moment dat je het als gezin niet meer gezellig hebt of als er veel spanningen of strijd zijn in het huis.

Gezinsleden beïnvloeden elkaar namelijk, dit vormt ons mede tot de mens die we zijn. Net als in de relatie als gezinsleden kun je je eigen kwaliteiten of kwetsbaarheden tegenkomen.

Met name in de puberteit komen deze situaties veel naar voren wat kan leiden tot gezinsproblemen. Dit zou kunnen voortkomen uit het gevoel van onbegrip of eenzaamheid bij de jongere.

Samen, als ouder(s) en jongere spreken over jullie wensen en verlangens kan helpend zijn om contact tussen jullie te herstellen. Hierbij zal een centraal onderdeel zijn te kijken naar hoe je als ouder kunt ‘uitreiken naar je kind’

Een van de uitgangspunten die ik hiervoor graag toepas is o.a, de methodiek Attachment Based Family therapie (ABFT).

Deze therapie is gebaseerd op inzichten uit de gehechtheidstheorie. Centraal staat in deze therapie de gedachte dat het gezin het medicijn is dat jongeren nodig hebben om beter te kunnen functioneren.

Klik hier om te gaan naar uitleg over ABFT