Systeemtherapie

Alle onderdelen van uw leefomgeving, zoals het gezin en de familie waar u deel van uit maakt, maar ook uw vriendenkring, werk of school hebben invloed op uw functioneren. U bent altijd onderdeel van een systeem, vandaar dat een relatie- en gezinstherapie ook wel systeemtherapie wordt genoemd.

Als er steeds iets stroef verloopt binnen een systeem, is het belangrijk te achterhalen hoe iedereen die onderdeel is van dat systeem met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Een systeemtherapeut lost het probleem niet op, maar helpt om op een andere manier met moeilijkheden om te gaan.

Relatietherapie

In een relatie gebeurt veel: plezierige dingen, maar soms gaat het niet helemaal lekker. Misschien hebt u het gevoel dat jullie uit elkaar zijn gegroeid of kunt u uw partner niet meer bereiken. Het is best mogelijk dat jullie het niet meer prettig vinden om samen te zijn. Wie weet is er zoveel aan de hand dat jullie over de meest kleine en onbelangrijke dingen ruzie maken.

Mijn therapie richt zich er op dat partners weer contact met elkaar maken. Ik moedig aan om (weer) samen te praten, goed naar elkaar te luisteren en vooral begrip te hebben.

Het is belangrijk dat de therapiegesprekken in een rustige en zo ontspannen mogelijke sfeer plaatsvinden. Daarvoor gebruik ik verschillende methodieken, waaronder EFT, narratief, oplossingsgericht en schema- en traumatherapie. En natuurlijk is er altijd ruimte voor emoties, maar positieve communicatie en wederzijds respect staan voorop.